Leden 2013

Believix tecna

28. ledna 2013 v 13:20 | flora
Tecna
Super prism - Super prizma
Defender plate - Obranný štít
Tecno blast - Techno výbuch
Laser cage - Laserová klec
Tecno shot - Techno střela
Gem of mind - Drahokam mysli
Mega Watt - Mega Watt
Oil delete - Vymazání ropy

Enchantix tecna

28. ledna 2013 v 13:20 | flora
Tecna
Electric storm - Elektrická bouře
Laser cage - Laserová klec
Protective energy shield - Ochranný energetický štít
Protective force shield - Ochranný silový štít
Magnetic storm - Magnetická bouře

Magic tecna

28. ledna 2013 v 13:19 | flora
Tecna
World wide web - Celosvětová síť
Static sphere - Statická sféra
Fire wall - Ohnivá zeď
Tecna power - Síla Tecny
Digital triangle - Digitální triangl
Wire beam - Drátový paprsek
Digital blast - Digitální výbuch
Power shield - Silový štít
Plasma sphere - Plazmová sféra
Power squared - Síla na druhou

Harmonix bloom

28. ledna 2013 v 13:18 | flora
Bloom
Fire blade - Ohnivá čepel
Dragon's embrace - Dračí objetí

Sophix a lovix bloom

28. ledna 2013 v 13:17 | flora
Bloom
sophix
Inner flame - Vnitřní plamen
lovix
Ice flame - Ledový plamen
Ice wall - Ledová zeď
Frozen dart - Zmrzlý oštěp

Believix bloom

28. ledna 2013 v 13:16 | flora
Bloom
Dragon heart - Dračí srdce
Dragon wing - Dračí křídlo
Fire arrow - Ohnivý šíp
Flaming armor - Planoucí krunýř
Fire sphere - Ohnivá sféra
Supernova - Supernova
Strenght of life - Síla života
Dragon flame - Dračí plamen
Fire magic - Ohnivá magie
Fire catcher - Lapač ohně

Enchantix bloom

28. ledna 2013 v 13:15 | flora
Bloom
Dragon energy - Dračí energie
Bloom's dragon energy - Bloomina dračí energie
Dragon essence - Dračí esence
Dragon flame - Dračí plamen
Dragon fury - Dračí zuřivost
Dragon flame shield - Dračí plamenný štít
Enchantix sphere - Enchantix sféra
Fire fists - Ohnivé pěsti
Fire ray - Ohnivý paprsek
Fire sphere - Ohnivá sféra
Full dragon energy - Plná dračí energie
Fusion fire - Splynutí ohně
Fire beam - Ohnivý paprsek

Magic bloom

28. ledna 2013 v 13:14 | flora
Bloom
Black ball - Černá (temná) koule
Dragon twister - Dračí tornádo
Fire ball - Ohnivá koule
Fire shield - Ohnivý štít
Flame burst - Ohnivé vzplanutí
Flame of life - Plamen života
Flame shield - Plamenný štít
Flame strike - Úder plamene
Flaming circle assault - Planoucí útočný kruh
Full power fire - Plná moc ohně
Heat flare - tepelná světlice
Heatwave - Tepelná vlna
Heat storm - Tepelná bouře
Incandescent sphere - Zářivá sféra
Sphere of fire - Ohnivá sféra
Triple blast - Trojitý výbuch
Fire wall - Ohnivá zeď

Harmonix layla

28. ledna 2013 v 13:13 | flora
Layla
Power whirl - Silový vír
13th seal - Třináctá pečeť
Mystic wrap - Tajemný obal

Sophix a lovix layla

28. ledna 2013 v 13:12 | flora
Layla
sophix
Vital beat - Životní úder
lovix
Hail rain - KrupobitíBelievix layla

28. ledna 2013 v 13:10 | flora
Layla
Morphix tidel wave - Morfixová přílivová vlna
Andros hurricane - Hurikán Andros
Morphix wave - Morfixová vlna
Plasma wall - Plazma zeď
Plasma barrier - Plazmová bariéra
Spirit of courage - Duch odvahy
Glacier gush - Ledovcový příval
Morphix blast - Morfixový výbuch
Plasma board - Plazmové prkno
Underwater breath - Podvodní dech
Morphix staff - Morfixová hůl
Morphix net - Morfixová síť

Enchantix layla

28. ledna 2013 v 13:09 | flora
Layla
Super-powered morphix - Super silný morfix
Plasma magic bolt - Kouzelná plazma šipka
Enchantix morphix - Enchantix morfix
Morphix attack - Morfixový útok
Morphix surfboard - Morfixový surf
Morphix shield - Morfixový štít
Enchantix bolt - Enchantix šipka
Enchantix plasma - Enchantix plazma
Pure enchanted morphix - Ryzí kouzelný morfix
Enchanted morphix - Kouzelný morfix
Morphix surface - Morfixová plocha
Plasma magic ball - Kouzelná plazma koule

Magic layla

28. ledna 2013 v 13:09 | flora
Layla
Power jazz - Síla jazzu
Plasma world - Plazma svět
Plasma burst - Plazmový výbuch
Iridescent flame - Duhový plamen
Aquarian currents - Vodnářové proudy
Rising tide - Příliv

Harmonix stella

28. ledna 2013 v 13:04 | flora
Stella
Shining mirror - Zářivé zrcadlo
Sun boomerang - Sluneční bumerang
Dazzling spiral - Oslnivá spirála

Sophix a lovix stella

28. ledna 2013 v 13:03 | flora
Stella
sophix
Drop of light - Kapka světla
lovix
Crystal light - Křišťálové světlo

Believix stella

28. ledna 2013 v 13:02 | flora
Stella
Double eclipse - Dvojité zatmění
Electric solar storm - Elektrická solární bouře
Solar storm - Solární bouře
Shield of sirius - Síriusův štít
Universal light - Vesmírné světlo
Sun dance - Sluneční tanec
Sun storm - Sluneční bouře
Dawn of light - Svítání

Enchantix stella

28. ledna 2013 v 13:01 | flora
Stella
Enchantix sunburst - Enchantix sluneční výbuch
Enchantix sunbeam - Enchantix sluneční paprsek
Enchantix moon shield - Enchantix měsíční štít
Cloud breaker - Mračný příboj
Sunbeam shower - Liják slunečních paprsků
Ocean of light - Oceán světla
Magic rainbow - Kouzelná duha
Solarian sun beam - Sluneční paprsek Solarijský
Sea of light - Moře světla
Ranging rainbow - V rozmezí duhy
Power of the sun - Síla slunce

Magic stella

28. ledna 2013 v 13:01 | flora
Stella
Rising sun - Vycházející slunce
Ray of sunlight - Paprsek slunečního světla
Solar wind - Solární vír
Sun bolt - Sluneční šipka
Solar burst - Solární výbuch
Moonbeam - Měsíční paprsek
Solar lava blast - Solární lávový výbuch
Mirror flare - Zrcadlové vzplanutí
Solar world - Solární svět

harmonix musa

28. ledna 2013 v 12:59 | flora
Musa
Reverberating notes - Noty zní ozvěnou
Diapason - Diapason

Sophix a lovix musa

28. ledna 2013 v 12:58 | flora
Musa
sophix
Pure harmony - Čistá harmonie
lovix
Snow melody - Sněhová melodie